Verksamhetsbeskrivning Skatamarks Skoterförening

Skatamarks skoterförening bildades 27 maj 1990 i Skogså, cirka 12 km nordost Boden. Anledningen till bildandet av föreningen var att man ville strukturera skotertrafiken i och kring norrbyarna.

Föreningen har som mest organiserat cirka 1700 medlemmar i Boden med omnejd men även i övriga Sverige och Schweiz.

Föreningen har under flera år varit representerad i riksorganisationen Snofed´s styrelse och i november 2001 var förening värd och arrangör för den årliga skoterriksdagen och Snofed´s årsmöte med deltagare från stora delar av Sverige. Föreningen har ett gott samarbete med Bodens Kommun, Polisen i Boden och markägare inom verksamhetsområdet.

Skatamarks skoterförening har skött cirka 35 mil skoterled inom Bodens kommun och har under åren byggt ungefär 80 broar i storlekar mellan två och femton meter. För att märka ut skoterlederna har tusentals stolpar och skyltar satts ut i terrängen. Föreningen för närvarande tre egna snöskotrar med ledsladdar.

För att ge medlemmarna information om verksamheten ger föreningen ut en medlemstidning, Skatamarksbladet, en till två gånger per år.

Allt arbete enligt ovan bedrivs ideellt utan ersättning till någon.

Finansieringen av verksamheten sker med medlemsintäkter, ett litet kommunbidrag och sist men inte minst egna plånböcker.


Ordförande

Stäng fönster